Установить приложение

METRO & SOVA

Клиентам Днепра!
Акция действует с 01.06.20 по 01.07.20


Промо-кодом на 100 грн * можно воспользоваться при покупке товара от 1000 грн, одним чеком в ТЦ METРO в г. Днепр, предъявив промо-код на кассе
* Скидка по промо-коду в 100,00 грн с НДС не распространяется на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий

Участник может принять участие в акции (покупать Акционный товар) только один раз за весь период проведения Акции.
В случае возникновения вопросов по промо-коду или условий акции, информацию можно получить, обратившись на Горячую Линию Организатора или Партнера.


1.Участие в Акции
1.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років – уповноважені особи клієнтів МЕТРО (фізичні особи), фізичні особи – клієнти МЕТРО та фізичні особи-підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» та є власниками карток METRO CLUB+ та METRO PROFI+.

1.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- іноземці та особи без громадянства;

- участь в Акції, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.3. У випадку, якщо в момент продажу продукції на умовах Акції буде встановлено, що клієнт МЕТРО, що бере участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції та отриманні знижки.

1.4. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки по Акції.

2. Место проведения Акции
Акція проводиться в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», які знаходяться за такими адресами (надалі – Місце проведення Акції):

м. Дніпро, 49041, Запорізьке шосе, 63

м. Дніпро, 52005, вул. Каштанова, 1

В магазинах SOVA :

м.Дніпро., пр-т Дмитра Яворницького, 50

м.Дніпро., вул. Короленка, 2

3. Ограничения во время проведения Акции
3.1. Заміна знижки подарунком або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.2. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальність, якщо Учасник Акції не одержав знижку у строки й порядку, не передбаченими цими Правилами. Знижка надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.

3.3. Своєю участю в Акції Учасники з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.4. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні свого зображення та відеозапису за його участі.

3.5. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов'язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

3.6. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання знижки та/або неможливості надання знижки у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, пандемія,військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у чинному законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції непереборні обставини. Організатор та/ або Партнер Акції не несуть відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв'язку та кур'єрських служб, пошти внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено.

3.7. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання Учасником Акції придбаної Акційної продукції протягом дії Акції.

3.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.9.Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання знижки.

3.10. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися в повному обсязі.

4. Персональные данные
4.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки.

4.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Партнером Акції, зокрема, для проведення рекламної Акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення одержувачів знижки, для підготовки статистичної інформації тощо), що не суперечить законодавству України.

4.3. Права Учасника як суб'єкта персональних даних.

Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Партнера як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Партнера як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

4.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Партнером самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

4.5. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

4.6. Організатор/Партнер не несуть будь-якої відповідальності за захист персональних даних, наданих Учасником при отриманні знижки, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор/Партнер не несуть будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

5. Другие условия Акции
5.1. Організатор/Партнер Акції має право змінити Строки проведення Акції та Місце її проведення та повідомити учасників Акції про це тим же способом, яким були оприлюднені ці Правила.
ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ